Υπηρεσίες του Δήμου

Στα πλαίσια της ανασυγκρότησης της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο Δήμος Ιθάκης δίνει μια εικόνα του νέου Δήμου με χρήσιμες για τους δημότες πληροφορίες:
Οι δραστηριότητες των υπηρεσιών του Δήμου Ιθάκης κατανέμονται στις εξής διοικητικές ενότητες:
  1. Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
  2. Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
  3. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 
  4. Τμήμα Περιβάλλοντος & Η/Μ Εξοπλισμού
  5. Γραφείο Τύπου Δημοσίων Σχέσεων και Ενημέρωσης 
  6.  Γραφείο Αποδήμων και Αλλοδαπών
  7. Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Απασχόλησης
  8. Κ.Ε.Π: (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) 
Στην αρμοδιότητα του Δήμου ανήκουν κυρίως:

 • Η κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων, έργων δημοτικής οδοποιίας, πλατειών και έργων ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων. Επίσης η κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία χώρων πρασίνου, βοσκοτόπων, υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων, κοιμητηρίων και δημοτικών χώρων άθλησης και αναψυχής και δημοτικών λαϊκών αγορών.
 • Η καθαριότητα και διαχείριση των απορριμμάτων, η κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία λουτρών και αποχωρητηρίων.
 • Η ίδρυση και λειτουργία παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών και νηπιαγωγείων, κέντρων ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, ορφανοτροφείων και η μελέτη και εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, καθώς και η λειτουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, σχολών διδασκαλίας μουσικής, χορού, ζωγραφικής και κέντρου επαγγελματικού προσανατολισμού. Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, μεταφορά των μαθητών στο σχολείο τους.
 • Μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.
 • Η ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζοδρόμων, μονοδρομίσεων και κατευθύνσεων κυκλοφορίας, ο προσδιορισμός και η λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων, η ονομασία των οδών και πλατειών, η τοποθέτηση πινακίδων, καθώς και η αρίθμηση των κτισμάτων.
 • Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την καθαριότητα, την κυκλοφορία και τη στάθμευση των οχημάτων, την οικοδόμηση, την ύδρευση, την άρδευση, την αποχέτευση, την ηχορύπανση, τη ρύπανση των θαλασσών από πηγές ξηράς, την προστασία των επίγειων και υπόγειων υδάτινων αποθεμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία των πάσης φύσεως επιτηδευμάτων και επαγγελμάτων.
 • Η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας των οποίων καθορίζονται από υγειονομικές διατάξεις, η χορήγηση αδειών μικροπωλητών και λειτουργίας κυλικείων σε κοινόχρηστους χώρους.
 • Η διαχείριση της δημοτικής περιουσίας.
 • Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής μας. Τις αυξημένες αρμοδιότητες του ο Δήμος Ιθάκης έρχεται να καλύψει με τον νέο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών που προβλέπει ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων υπηρεσιών και ίδρυση νέων τμημάτων – γραφείων.

 

Ποιες υπηρεσίες παρέχει ο Δήμος. Που απευθυνόμαστε: 

Υπηρεσία Καθαριότητας 

 

Γραφείο κίνησης - Συνεργείο Αυτοκινήτων

 

Προϊστάμενος Σπύρος Μαρούλης τηλ:26740 33673

Προϊστάμενος Προσωπικού:

 • Εκτέλεση εργασιών καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων μέσα στην περιφέρεια του Δήμου (δρόμοι, πλατείες, ακτές, πλαζ, χείμαρροι, πάρκα, κλπ
 • Εκτέλεση εργασιών αποκομιδής, μεταφοράς και απόρριψης απορριμμάτων (προερχόμενα από οικίες, καταστήματα, επιχειρήσεις και κοινόχρηστους χώρους)
 • Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων
 • Μεταφορά απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Κεφαλονιάς 
 • Σήμανση και διαγράμμιση οδών για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην περιοχή του Δήμου
 • Εγκατάσταση και συντήρηση πληροφοριακών πινακίδων κλπ
 • Δημοτική Συγκοινωνία και λειτουργία λεωφορείου για μεταφορά μαθητών  


 

Βοήθεια στο Σπίτι

 

Υπεύθυνη Νατάσα Λιβάνη Τηλ: 26740-33242

Πληροφορίες στην κατηγορία Πολιτισμός, στο 'Βοήθεια στο Σπίτι'.

 

Γραφείο Αποδήμων και Αλλοδαπών

 

Υπεύθυνη Διαμαντίνα Νουτσάτου Τηλ: 26740-32795 Εσωτ: 106
Γραμματεία Δ.Δ. Εξωγής Τηλ: 26740-51100

 • Πληροφορίες σχετικά με τη Νομοθεσία σε θέματα που αφορούν τους αποδήμους και εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης και συνεργασίας με τις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, Προξενεία, άλλους Δήμους κλπ.
 • Διεκπεραίωση θεμάτων αλλοδαπών, άδειες εργασίας και παραμονής, διοικητική πληροφόρηση για θέματα που τους αφορούν.
 • Γραμματεία Δημαρχιακής Επιτροπής.
 • Γραμματεία Δ.Δ. Εξωγής, Δημοτική Κατάσταση, Αρχείο του Ληξιαρχείου, στατιστικός ανταποκριτής, ανταποκριτής ΟΓΑ, ανταποκριτής ΕΛΓΑ.


Απασχολείται κάθε Τετάρτη από 07:30 έως 12:00 στο δημοτικό κατάστημα της Εξωγής για την εξυπηρέτηση των δημοτών.
 

Νομικά Πρόσωπα του Δήμου

 

Τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί και λειτουργούν στο Δήμο είναι τα εξής:

1. Κ.Α.Π.Η
2. Πολιτιστικές Δημοτικές Εκδηλώσεις «Ο ΦΗΜΙΟΣ»
3. Ναυτικό – Λαογραφικό Μουσείο.
4. Δημοτικό Ωδείο
5. Δημοτική Πινακοθήκη
6. Δημοτικό Γυμναστήριο
7. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ιθάκης

'Κ.Α.Π.Η': Υπεύθυνη: Ευάγγελος Θεοδωρόπουλος. Τηλ: 26740 -32370.
'ΦΗΜΙΟΣ': Υπεύθυνη: Ειρήνη Γονατά. Τηλ: 26740 –32795. Εσωτ: 119.
'Ναυτικό – Λαογραφικό Μουσείο':  Τηλ: 26740 -33398.
'Δημοτικό Ωδείο Ιθάκης': Υπεύθυνη: Ειρήνη Γονατά. Τηλ: 26740-32795. Εσωτ: 119.
'Δημοτική Πινακοθήκη Ιθάκης: Υπεύθυνη: Ειρήνη Γονατά. Τηλ: 26740 –32795. Εσωτ: 119.
'Δημοτικό Γυμναστήριο': Υπεύθυνος: Δημήτριος Κουτσουβέλης. Τηλ: 26740 –32197. Εσωτ: 103.

'Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ιθάκης': Υπεύθυνη: Τασία Χαλικιοπούλου. Τηλ: 26740-32795.
 

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Κ.Α.Π.Η.

 

Υπεύθυνη: Μελπομένη Τσιντήλα. Τηλ: 26740 –32795. Εσωτ. 113
Γραμματεία Δ.Δ. Περαχωρίου 26740-32585

 • Γραμματειακή υποστήριξη του Ν.Π.Δ.Δ.  ΚΑΠΗ
 • Καθήκοντα λογιστή για το δήμο Ιθάκης και ΝΠΔΔ, ΚΑΠΗ και Δημ. Γυμναστηρίου
 • Καθήκοντα στατιστικού ανταποκριτή του Δήμου Ιθάκης
 • Γραμματεία Δ.Δ. Περαχωρίου:  Διεκπεραίωση αλληλογραφίας, αιτήσεις, δηλώσεις κλπ.


Δημοτική  Κατάσταση , Αρχείο Ληξιαρχείου, ανταποκριτής ΟΓΑ, ανταποκριτής ΕΛΓΑ, στατιστικός ανταποκριτής.

Απασχολείται στο Δημοτικό κατάστημα του Περαχωρίου από  07:00 έως  12:00 για εξυπηρέτηση των δημοτών του Περαχωρίου κάθε Παρασκευή.

Εσωτ: 113 

 

 

Γραφείο Αγροτικών Θεμάτων

Γραμματεία Δ. Γυμναστηρίου
Γραμματεία Δ.Δ. Ανωγής
Υπεύθυνος: Δημήτριος Κουτσουβέλης Τηλ: 26740-32679 Εσωτ: 103

 • Διαχείριση αγροτικών θεμάτων που σχετίζονται με την ενημέρωση των αγροτών, διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, συγκέντρωση των αιτήσεων και δηλώσεων κ.λ.π. 
 • Γραμματειακή υποστήριξη του Δημοτικού Γυμναστηρίου. 
 • Ιστορικό Αρχείο Ιθάκης.
 • Γραμματεία Δ.Δ. Ανωγής:  Δημοτική Κατάσταση , Αρχείο του Ληξιαρχείου, στατιστικός ανταποκριτής, ανταποκριτής ΟΓΑ, ανταποκριτής ΕΛΓΑ.

Απασχολείται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στο Δημοτικό Κατάστημα Ανωγής από τις 0730 έως 1200 για την εξυπηρέτηση των δημοτών.

 

 

Γραμματεία  Δημοτικού Συμβουλίου

Υπεύθυνος: Γεώργιος Οικονομίδης. Τηλ.26740 –32795. Εσωτ. 105
Αναπληρωτής Αδαμαντίνη Νουτσάτου. Τηλ:26740- 32197. Εσωτ. 106.

 • Κατάρτιση σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και ενημέρωση των μελών για τα θέματα και το χρόνο / τόπο κάθε συνεδρίασης.
 • Συγκέντρωση, αναπαραγωγή και αποστολή στα μέλη του Δ.Σ των διαφόρων εισηγήσεων και γενικά του ενημερωτικού υλικού που αντιστοιχεί στα θέματα των συνεδριάσεων.
 • Τήρηση πρακτικών κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων.
 • Τήρηση αρχείου πρακτικών και αποφάσεων του Δ.Σ. 
 • Δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή αποφάσεων του Δ.Σ. και αποστολή τους στην υπηρεσία Τ.Α. της Περιφέρειας.

 

Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Υπεύθυνος: Δημήτριος Αρκουζής. Τηλ: 26740- 23911 ή 32795. Εσωτ: 108

Προγραμματισμός της τοπικής ανάπτυξης και της δράσης του Δήμου

 • Προγράμματα  Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Υποστήριξη της Τοπικής Οικονομίας
 • Τουριστική Ανάπτυξη
 • Προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού
 • Προστασία - Διαχείριση Δασών
 • Αγροτική Ανάπτυξη
 • Λειτουργίες Διαχείρισης Θεμάτων Παιδείας - Αθλητισμού
 • Διαχείριση Θεμάτων Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και Σχολικών Επιτροπών
 • Διοικητική υποστήριξη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
 • Αθλητισμός
 • Διαχείριση Κοινωνικών θεμάτων
 • Διαχείριση πολιτιστικών ζητημάτων 


 

Διαχείρηση Ταμείου

Υπεύθυνος: Ιωάννης Βλασσόπουλος. Τηλ. 226740-32795. Εσωτ: 114

Η υπηρεσία αυτή καταβάλλει πληρωμές του Δήμου σε οποιοδήποτε δικαιούχο.

 • Στην υπηρεσία αυτή καταβάλλονται:
 • Τέλη ακίνητης περιουσίας – μη ηλεκτροδοτημένα
 • Τέλη πεζοδρομίων
 • Πρόστιμα Κ.Ο.Κ.
 • Τέλος παρεπιδημούντων και καταστημάτων (2%)
 • Ενοίκια δημοτικών χώρων
 • Δικαιώματα ταφής
 • Πληρωμή νερού για παραλαβή και μεταφορά από το εργοστάσιο της Αφαλάτωσης με υδροφόρο όχημα
 • Πληρωμή εναπόθεσης μπαζών και ογκωδών αντικειμένων από τα φορτηγά αυτοκίνητα στη Χωματερή του Δήμου.

 

Υπηρεσία Ύδρευσης

Υπεύθυνος Βασίλης Σιμήρης στο Εργοστάσιο της Αφαλάτωσης στο Βαθύ Τηλ: 26740-33109
Συνεργείο ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης

 • Φροντίδα καλής λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης
  Καταμέτρηση της κατανάλωσης νερού και ενημέρωση με τα σχετικά στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας
 • Παρακολούθηση καλής λειτουργίας των εργοστασίων αφαλάτωσης
 • Επισκευές - συντηρήσεις των δικτύων

 

ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών)

Υπεύθυνη Παναγούλα Κωστήρη.

Τηλ: 26740-32110 ή 26740-32112

 • Παροχή διοικητικών πληροφοριών και διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης σε συνεργασία με τις καθ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες.
  Επικύρωση διοικητικών εγγράφων, θεώρηση γνησίου της υπογραφής, χορήγηση παραβόλων, κινητών ενσήμων και υπεύθυνων δηλώσεων.
 • Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, κλπ.
 • Στο ΚΕΠ εκτός από τις διατεταγμένες υπηρεσίες, γίνεται και ή πληρωμή των λογαριασμών της ύδρευσης του Δήμου.

 

Γραφείο Τύπου

Τηλ: 26740-32795 Εσωτ: 109

Γραφείο Τύπου Δημοσίων Σχέσεων και Ενημέρωσης:

 • Συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές, δεξιώσεις και γενικά εκδηλώσεις του Δήμου
 • Δημοσιεύσεις του τύπου, εκπομπές στα ΜΜΕ
 • Ενημερωτικές εκδόσεις του Δήμου ή εκπομπές στα ΜΜΕ
 • Αρχείο δημοσιεύσεων που αφορούν το Δήμο
 • Διοργάνωση υποδοχής, φιλοξενίας και ξενάγησης ξένων αντιπροσωπειών
 • Επικοινωνία με φορείς που ενδιαφέρουν το Δήμο, κλπ. 

 

'Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Ιθάκης' [Δ.Α.Ε.Ι.]

Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Δενδρινού Τηλ: 26740 -33222

Ιδρύθηκε το 1986 και ο σκοπός της είναι η εφαρμογή ενός μακροχρόνιου προγράμματος δράσης για την υλοποίηση βασικών δημοτικών σκοπών κατά στάδια, χρησιμοποιώντας τους κοινωνικοπολιτικούς πόρους και εξοπλισμούς, αναπτύσσοντας τις δυνατότητες του Δήμου για αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, αξιοποιώντας την ακίνητη περιουσία του Δήμου, οργανώνοντας κάθε δραστηριότητα που διαχειρίζεται.
Με την Δημοτική Επιχείρηση μπορεί και πρέπει να δοθεί οντότητα σε νέες δραστηριότητες που κρίνονται σήμερα επιτακτικές για την ανάπτυξη του Δήμου και ευελιξία οργάνωσης και διοίκησης σε κάποιες άλλες δραστηριότητες που λειτουργούν σήμερα με το νομικό καθεστώς των ΟΤΑ με χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες, με μια μορφή ρεαλιστική, ευέλικτη και βιώσιμη, διεπόμενη από ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια Παρέμβαση στις δραστηριότητες του Δήμου όχι με γνώμονα τον ανταγωνισμό, αλλά τον κοινωνικό παρεμβατισμό προς όφελος του ίδιου του Δήμου και των Δημοτών του. Σκοπός της επιχείρησης είναι:

 • Η κατά τον καλύτερο και αποδοτικότερο τρόπο της τουριστικής προβολής της Ιθάκης, την εκμετάλλευση των πηγών τουριστικής ανάπτυξης που διαθέτει ο Δήμος για την απασχόληση του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής
 • Η βελτίωση και επέκταση των εγκαταστάσεων που υπάρχουν για την τουριστική αναβάθμιση του νησιού καθώς και η εκτέλεση κοινωφελών έργων του Δήμου

 

Γραμματεία Δ.Δ Σταυρού και Πλατριθιά

Υπεύθυνος: Ευθύμιος Βαρβαρήγος. Τηλ: 26740 –31309.

Γραμματεία Δ.Δ. Σταυρού και Δ.Δ. Πλατρειθιά:

 • Λειτουργία γραφείου στο Κοινοτικό Κατάστημα του Σταυρού καθημερινά από 7:30 - 14:30.
 • Δημοτική Κατάσταση, Αρχείο του Ληξιαρχείου, ανταποκριτής ΟΓΑ, ανταποκριτής ΕΛΓΑ, στατιστικός ανταποκριτής Σταυρού και Πλατρειθιά, για την εξυπηρέτηση των δημοτών του Σταυρού και του Πλατρειθιά.

 

Γραμματειακή Υποστήριξη Αιρετών Προσώπων

Γραφείο Προσωπικού του Δήμου
Υπεύθυνη: Μαρία Μολφέση. Τηλ: 26740 –32795. Εσωτ. 122
Γραμματεία Δ.Δ. Λεύκης Τηλ: 26740-31695

 • Διεκπεραίωση , δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή και αρχειοθέτηση προσωπικής αλληλογραφίας Δημάρχου
 • Τήρηση αρχείου αποφάσεων Δημάρχου
 • Διεκπεραίωση κάθε υπόθεσης που αναθέτει ο Αντιδήμαρχος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του
 • Γραφείο Προσωπικού του Δήμου:
 • Τηρεί και ενημερώνει τους ατομικούς φακέλους των υπαλλήλων 
 • Μεριμνά για τις υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού και κάθε θέμα που αφορά το προσωπικό 
 • Μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων

Γραμματεία Δ.Δ. Λεύκης:
Δημοτική κατάσταση,  Αρχείο του Ληξιαρχείου, ανταποκριτής ΟΓΑ, ανταποκριτής ΕΛΓΑ 
Απασχολείται κάθε Παρασκευή στο Δημοτικό Κατάστημα Λεύκης από τις 7:30 - 12:00 για την εξυπηρέτηση των δημοτών της Λεύκης.

 

 Γραφείο Χορήγησης Αδειών Καταστημάτων

Υπεύθυνη: Χρυσοστόμη Παΐζη στο ΚΕΠ Τηλ: 26740 –32110 ή 32112
Γραμματεία Δ.Δ. Κιονίου

 • Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων, άδειες μικροπωλητών, περιπτέρων, κυλικείων , θεάτρων, κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων. 
 • Χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικής σε δημόσια κέντρα.
 • Χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιχνιδιών. 
 • Τήρηση Αρχείου των αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε παραβάτες.


Γραμματεία Δ.Δ. Κιονίου: τηρεί
Το Αρχείο του Ληξιαρχείου, στατιστικός ανταποκριτής, ανταποκριτής ΟΓΑ, ανταποκριτής ΕΛΓΑ του Δ.Δ. Κιονίου.

 

 Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Τηλ: 26740 -33622, ή 26740-32529
Υπεύθυνοι: Δημήτριος Αρκουζής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

Κωνσταντίνος Νέμας Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Σταματία Τζαλαβρά Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

Αρμοδιότητες:

 • Προγραμματισμός Τεχνικών Έργων
 • Μελέτες – επιβλέψεις τεχνικών έργων
 • Χωροταξικός Σχεδιασμός – Πολεοδομικά θέματα
 • Συγκρότηση - προγραμματισμός - παρακολούθηση των Συνεργείων Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Νεκροταφείων. 

 

Γραφείο Ανταποκριτή Ο.Γ.Α.

Υπεύθυνη: Πιστούλα Μαρούλη. Τηλ: 26740- 32 795. Εσωτ 117.

 • Έκδοση – ανανέωση βιβλιαρίων υγείας
 • Αποστολή δικαιολογητικών για την παροχή των επιδομάτων προς τους δικαιούχους
 • Κατάθεση δικαιολογητικών για χορήγηση συντάξεων γήρατος και αναπηρίας.

 

 Οικονομική Υπηρεσία

Υπεύθυνες: Αμαλία Οικονόμου. Τηλ: 26740- 32197. Εσωτ. 111
Αναστασία Χαλικιοπούλου. Τηλ. 26740-32197. Εσωτ. 112

 • Προϋπολογισμοί - Απολογισμοί - Οικονομική παρακολούθηση
 • Διαχείριση εσόδων
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων
 • Δημοτική Περιουσία - Κληροδοτήματα
 • Διαχείριση Δαπανών - Προμήθειες
 • Θέματα Μισθοδοσίας Προσωπικού

 

 Διοικητική Υπηρεσία

Υπεύθυνες: Βάσω Ρεμαντά. Τηλ: 26740- 32795. Εσωτ. 116
Πιστούλα Μαρούλη. Τηλ: 26740-32795. Εσωτ. 117

 • Λειτουργίες Διοικητικής Μέριμνας των Υπη