ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ OIK. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 10-2-2017

Ημ/νία δημοσιεύσης : 08 Feb 2017

                                                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Τ.Κ.:283 00 Ιθάκη

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ. : 26740 23920, Φαξ : 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

 

 

                                 ΙΘΑΚΗ,  8-2-2017

                                 Αρ. Πρωτ.: 594

 

 

 

 

 

                                         ΠΡΟΣ:

        Τα μέλη της Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

    Σας προσκαλούμε στην 3η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης που θα διεξαχθεί στο κτίριο του Διοικητηρίου την 10η του μηνός Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

 

     « Λήψη Απόφασης για την εξουσιοδότηση ενός τακτικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής, για την υπογραφή των Αποφάσεων Ανάληψης της Υποχρέωσης , οικ. έτους 2017, βάσει του Π.Δ. 80/2016. »

 

(Εισήγ : Οικον. Υπηρεσία)

 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  Ο.Ε.

 

 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ