ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

Ημ/νία δημοσιεύσης : 07 Mar 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Ιθάκης σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. διοργανώνει την ημέρα Παρασκευή 10-03-2017 και ώρα 17:00 ενημερωτική εκδήλωση – διαβούλευση κινηματογράφο στην Ιθάκη, με θέμα:

 

 

«Σχεδιάζουμε το πρόγραμμα

CLLD (LEADER) 2014-2020

στους Δήμους Κεφαλλονιάς  - Ιθάκης»

 

Εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες και στελέχη της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. θα παρουσιάσουν:

 

1.   το πρόγραμμα CLLD στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, όπως έχει διαμορφωθεί έως τώρα (στόχοι, μέτρα, δράσεις ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα, επιλέξιμες δαπάνες, κ.λπ.),

2.   την προετοιμασία της πρότασης του Τοπικού Προγράμματος για τους Δήμους Κεφαλλονιάς – Ιθάκης.

 

Η εκδήλωση έχει στόχο την ευρεία δημοσιοποίηση του προγράμματος, την υποβολή προτάσεων, απόψεων, ιδεών καθώς και την καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος στις περιοχές που σχεδιάζεται το νέο πρόγραμμα CLLD/ LEADER 2014 - 2020.