ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ.

Ημ/νία δημοσιεύσης : 10 Apr 2017

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΑΤΕΙΣΤΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΔΩ