ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ OIK. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 12-4-2017

Ημ/νία δημοσιεύσης : 11 Apr 2017

                                                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Τ.Κ.:283 00 Ιθάκη

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ. : 26740 23920, Φαξ : 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

 

                                 ΙΘΑΚΗ,  11-4-2017

                                 Αρ. Πρωτ.: 2393

 

 

 

 

 

                                         ΠΡΟΣ:

        Τα μέλη της Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

   Σας προσκαλούμε στην 12η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης που θα διεξαχθεί στο κτίριο του Διοικητηρίου την 12η του μηνός Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 

1.   Έγκριση Πρακτικού αρ. 2 για την ανάδειξη αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης και κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού. (ΕΙΣΗΓ : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

 

2.   Έγκριση Πρακτικού αρ. 1 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια χημικών υλικών για τις ανάγκες της Ύδρευσης και της Καθαριότητας του Δήμου έτους 2017. (ΕΙΣΗΓ : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

 

 

O   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  Ο.Ε.

 

 

 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Λ. ΒΕΡΩΝΗΣ