ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 12 - 05 - 2017

Ημ/νία δημοσιεύσης : 08 May 2017

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ                                    

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Τ.Κ.: 283 00

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ : 26740 23920, Φαξ: 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

 

 

ΙΘΑΚΗ,  08-5-2017

Αρ. πρωτ. : 3277

 

 

 

                         

            

 

                    ΠΡΟΣ:

  - Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

  - Δήμαρχο Ιθάκης.

 

 

 

 

               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΗΣ  10ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  

     Καλείστε την Παρασκευή  12η  Μαΐου 2017 και ώρα 18:00΄ να προσέλθετε στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, στην 10η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης  :

 

1.     Εκλογή νέων αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής  Επιτροπής από τις παρατάξεις της μειοψηφίας λόγω εξαντλήσεως αυτών. (Εισήγηση: Πρόεδρος)

2.     Έγκριση της αρ. 80/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα την εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2017 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία)

3.     Έγκριση των αρ. 78/2017 και 81/2017 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. (Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή)

4.     Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. (Εισήγηση: Γραφείο Αδειών Κατ/των)

5.     Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ» (Εισήγηση: Γραφείο Προγραμματισμού)

6.     Αίτημα για λήψη απόφασης για το θέμα του επανακαθορισμού ορίων αιγιαλού και παραλίας στον οικισμό «Πόλη» της Τοπικής Κοινότητας Σταυρού Δήμου Ιθάκης, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του νόμου. (Εισήγηση: Ε. Γεωργανά – Δημ. Σύμβουλος)

7.     Λήψη συμπληρωματικής απόφασης περί καθορισμού ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για  έτος 2017. (Εισήγηση: Γραφείο Προγραμματισμού)

8.     Εκμίσθωση της Δημοτικής παροχής ύδατος στη θέση Μώλος Κιονίου. (Εισήγηση: Γραφείο εσόδων)

9.     Έγκριση της αρ. 36/2017 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιθάκης περί τροποποίησης προϋπολογισμού της. (Εισήγηση: Πρόεδρος ΔΚΕΙ)

10.  Έγκριση της αρ. 84/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών. (Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή)

11.  Έγκριση επιμέρους ενεργειών προγράμματος Πολιτιστικών – Αθλητικών Εκδηλώσεων Δήμου Ιθάκης για το έτος 2017. (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία)

 

                    

  1.  

Βουλευτή Ν. Κεφ/νίας. κ. Αφροδίτη Θεοπεφτάτου - ΑΘΗΝΑ

  1.  

Αντιπ/ρχη Π.Ε.Κεφ/νίας κ. Παναγή Δρακουλόγκωνα - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

  1.  

Έπαρχο Ιθάκης κ. Σπυρίδωνα Τσιντήλα – ΙΘΑΚΗ.

  1.  

Παρέδρους και εκπροσώπους  Τοπικών Κοινοτήτων.

  1.  

Τοπικές κομματικές οργανώσεις.

 

                                                                                                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

                                                                ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ