ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ "ΕΛΠΙΝΩΡ"

Ημ/νία δημοσιεύσης : 11 May 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 "ΕΛΠΙΝΩΡ"

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Στο πλαίσιο έναρξης των εγγραφών/επανεγραφών αλλά και της επικείμενης συμμετοχής του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Ιθάκης στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» που αφορά στη δωρεάν φιλοξενία νηπίων, παρακαλούνται όσες μητέρες επιθυμούν να εγγράψουν τα νήπια τους στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό και:

 

α) δεν εργάζονται

ή

β) εργάζονται ανασφάλιστες σε τρίτους ή σε οικογενειακές επιχειρήσεις

ή

γ) είναι ασφαλισμένες στο όνομα του συζύγου τους

 

όπως εγγραφούν στα μητρώα του ΟΑΕΔ και προσκομίσουν Κάρτα Ανεργίας και  Βεβαίιωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης έως και τις 20 Ιουνίου 2016.

 

 

Οι εγγραφές θα αφορούν στη σχολική περίοδο 2016-2017.

 

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 

 

Από τη διοίκηση