ΏΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Ημ/νία δημοσιεύσης : 19 May 2017

                          ΏΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ: Δευτέρα έως Παρασκευή

          9:00πμ έως 14:00μμ & 18:00μμ έως 22:00μμ

          Σάββατο 9:30πμ έως 13:00μμ

          Τηλέφωνο: 26740-33398

 

Νautical - Folklore Museum οf  Ithaca

         Opening hours of the museum: Monday to Friday

         9:00 am to 2:00 pm & 18:00 pm to 22:00 pm

         Saturday 9:30am to 13:00pm

                          Telephone: 26740-33398