ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ημ/νία δημοσιεύσης : 28 Jun 2017

      

                                                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το  πρακτικό της  13ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης.

                                                                                    Πράξη  91η                                                 

Ιθάκη, σήμερα Τετάρτη 21 Ιουνίου  2017 και ώρα 19:00΄ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, παρόντος του Δημάρχου κ. Διονυσίου Γερ. Στανίτσα, με την αρ. 4358/16-6-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Στέφανου Φιαμπόλη, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 64 & 67 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, εφόσον ήταν παρόντα από τα 17 μέλη του, τα 12:

 

                                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ

                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1.                  

ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Πρόεδρος)

ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

2.                  

ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  (Γραμματέας)

ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ (Αντιπρ/ος)

3.                  

ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

4.                  

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ ΡΙΓΟΣ

5.                  

ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.ΟΜΗΡΟΣ (προσήλθε στο

6.                  

ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ Ε. ΑΓΓΕΛΟΣ

θέμα ημ. διάταξης)

7.                  

ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

8.                  

ΛΙΒΙΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

9.                  

ΜΠΟΥΑΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

(αν και νομίμως προσκληθέντες)

10.               

ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

11.               

ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

 

12.               

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ

 

 

        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης (Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τους συμβασιούχους της καθαριότητας) και αφού το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα το κατεπείγον του θέματος, δίνει το λόγο στον Δήμαρχο που εισηγείται το κατωτέρω ψήφισμα :

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

    Με το άρθρο 16 του ν. 4429/2016 οι Δήμοι προχώρησαν σε υποχρεωτικές παρατάσεις ατομικών συμβάσεων εργαζόμενων μέχρι 31/12/2017 κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και ανεξάρτητα από την δυνατότητα των Δήμων να χρηματοδοτήσουν τις παρατάσεις αυτών των συμβάσεων.

    Με βάση αυτήν την νομοθετική ρύθμιση, ο Δήμος Ιθάκης, όπως και άλλοι Δήμοι, προχώρησαν σε ανανεώσεις συμβάσεων εργαζομένων στην καθαριότητα.

     Το Ελεγκτικό Συνέδριο με την πρόσφατη απόφασή του κρίνει τις παρατάσεις αντισυνταγματικές με αποτέλεσμα να υποχρεωθούμε να προχωρήσουμε σε απόλυση των συμβασιούχων.

     Οι αποφάσεις των Δικαστηρίων είναι απολύτως σεβαστές. Εφόσον όμως ισχύσει η Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εν μέσω μάλιστα τουριστικής περιόδου και αυξημένων αναγκών, κινδυνεύει ο Δήμος μας να στερηθεί των υπηρεσιών των συμβασιούχων της Υπηρεσίας Καθαριότητας με σοβαρές συνέπειες για την υγεία όλων μας.

    Για αυτούς τους λόγους προτείνω την κατάθεση του κατωτέρω ψηφίσματος προς τα αρμόδια Υπουργεία ως απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου μας :

     Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιθάκης κατανοεί πλήρως την αγωνία των εργαζόμενων για την διατήρηση των θέσεων εργασίας τους και συμπαρίσταται στον αγώνα τους.

      Δηλώνει ότι οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι συμβασιούχοι της καθαριότητας είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

      Στηρίζουμε το έργο και τον ρόλο των εργαζομένων στο τομέα της καθαριότητας το οποίο θεωρούμε πολύ σημαντικό προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν ο Δήμος και οι δημότες προβλήματα κυρίως τώρα που ξεκινά η τουριστική περίοδος Εκφράζει ξανά την πάγια θέση του για μόνιμες και σταθερές θέσεις εργασίας σε όλες τις υπηρεσίες των ΟΤΑ.

      Ζητά από την κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο να βρεθεί λύση στο πρόβλημα που προκύπτει.

      Ζητά επίσης από τα συναρμόδια Υπουργεία να ενεργοποιήσουν την ψηφισμένη από τον Φεβρουάριο του 2016 διάταξη νόμου με την οποία επιτρέπονται οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών, ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσληψη μόνιμων υπαλλήλων καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού κ.λπ.

      Τέλος, καλεί την Κυβέρνηση να λάβει όλες τις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες να διασφαλίσει την πληρωμή των δεδουλευμένων αποδοχών καθώς επίσης στην διαφαινόμενη περίπτωση απόλυσης των συμβασιούχων τα αρμόδια  υπουργεία όπως προχωρήσουν άμεσα στην έγκριση για πρόσληψη δίμηνων και οκταμήνων έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πρόσληψης μόνιμου προσωπικού.

Οι κ.κ. Σ. ΜΠΟΥΑΣ , Α. ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ (ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΙΘΑΚΗΣ) πρότειναν τις παρακάτω προσθήκες στο προτεινόμενο ψήφισμα :

 

-       Να καταγγελθεί ευθαρσώς η πολιτική της Κυβέρνησης , πολιτική με προσωπείο αριστερής ιδεολογίας που κατακρεουργεί τους εργαζόμενους.

 

-       Να εξουσιοδοτήσουμε τον Δήμαρχο για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε συνεννόηση με τους άλλους Δημάρχους και την Κ.Ε.Δ.Ε.

 

Ο κ. Ε. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ (ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΙΘΑΚΗΣ) πρότεινε τις παρακάτω προσθήκες στο προτεινόμενο ψήφισμα :

 

  Καταδικάζουμε την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως απαράδεκτη ως προς το περιεχόμενό της για τους χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα εργαζόμενους που τους στέλνει στην ανεργία.

  Αναγνωρίζουμε ότι οι εργαζόμενοι που προσλήφθησαν με το καθεστώς της σύμβασης είναι απολύτως αναγκαίοι στους Δήμους γιατί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

  Ζητάμε από την Κυβέρνηση να παρέμβει νομοθετικά ώστε το πρόβλημα που έχει προκύψει να λυθεί άμεσα.

 Να πληρωθούν – αν τους χρωστάνε  - και να μονιμοποιηθούν χωρίς όρους και προϋποθέσεις όλοι οι συμβασιούχοι για να λειτουργήσουν οι Δήμοι απρόσκοπτα, χωρίς νέα και μεγαλύτερα προβλήματα .

  Τέλος , συντασσόμαστε και συνδράμουμε με ότι μέσο έχουμε στους αγώνες και τις αγωνίες τους και ζητάμε να συμμετέχει ο Δήμαρχος στη συνάντηση που ζητάνε άλλοι Δήμοι με τον Σκουρλέτη.

 

 

    Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Δημάρχου και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α

 

Εγκρίνει ως έχει το ακόλουθο ψήφισμα :

 

     Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιθάκης κατανοεί πλήρως την αγωνία των εργαζόμενων για την διατήρηση των θέσεων εργασίας τους και συμπαρίσταται στον αγώνα τους.

 

      Δηλώνει ότι οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι συμβασιούχοι της καθαριότητας είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

 

      Στηρίζουμε το έργο και τον ρόλο των εργαζομένων στο τομέα της καθαριότητας το οποίο θεωρούμε πολύ σημαντικό προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν ο Δήμος και οι δημότες προβλήματα κυρίως τώρα που ξεκινά η τουριστική περίοδος εκφράζει ξανά την πάγια θέση του για μόνιμες και σταθερές θέσεις εργασίας σε όλες τις υπηρεσίες των ΟΤΑ.

 

      Ζητά από την κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο να βρεθεί λύση στο πρόβλημα που προκύπτει.

 

      Ζητά επίσης από τα συναρμόδια Υπουργεία να ενεργοποιήσουν την ψηφισμένη από τον Φεβρουάριο του 2016 διάταξη νόμου με την οποία επιτρέπονται οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών, ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσληψη μόνιμων υπαλλήλων καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού κ.λπ.

 

      Καλεί την Κυβέρνηση να λάβει όλες τις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες να διασφαλίσει την πληρωμή των δεδουλευμένων αποδοχών καθώς επίσης στην διαφαινόμενη περίπτωση απόλυσης των συμβασιούχων τα αρμόδια  υπουργεία όπως προχωρήσουν άμεσα στην έγκριση για πρόσληψη δίμηνων και οκταμήνων έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πρόσληψης μόνιμου προσωπικού.

 

      Καταγγέλλει ευθαρσώς την πολιτική της Κυβέρνησης , πολιτική με προσωπείο αριστερής ιδεολογίας που κατακρεουργεί τους εργαζόμενους.

 

     Καταδικάζει την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως απαράδεκτη ως προς το περιεχόμενό της για τους χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα εργαζόμενους που τους στέλνει στην ανεργία.

 

   Ζητά να πληρωθούν – αν τους χρωστάνε  - και να μονιμοποιηθούν χωρίς όρους και προϋποθέσεις όλοι οι συμβασιούχοι για να λειτουργήσουν οι Δήμοι απρόσκοπτα, χωρίς νέα και μεγαλύτερα προβλήματα.

 

   Τέλος, συντάσσεται και συνδράμει με ότι μέσο διαθέτει στους αγώνες και τις αγωνίες τους και εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε συνεννόηση με τους άλλους Δημάρχους και την Κ.Ε.Δ.Ε. και να συμμετέχει στη συνάντηση που ζητάνε άλλοι Δήμοι με τον Υπουργό κ. Σκουρλέτη.

      Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:

       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ

         ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                         ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

                                                                       Ακριβές αντίγραφο

                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                                                                                  

                                              

                                                                 ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ