ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 06/07/2017

Ημ/νία δημοσιεύσης : 03 Jul 2017

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ                                    

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Τ.Κ.: 283 00

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ : 26740 23920, Φαξ: 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

 

 

ΙΘΑΚΗ,  03-7-2017

Αρ. πρωτ. : 4793

 

 

                         

            

 

                    ΠΡΟΣ:

  - Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

  - Δήμαρχο Ιθάκης.

 

 

 

 

               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΗΣ  14ης - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  

     Καλείστε την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017 και ώρα 19:00΄ να προσέλθετε στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, στην 14η – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ -  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης  :

 

1.     Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του ΟΕΥ Δήμου Ιθάκης με τη σύσταση δύο (2) θέσεων τακτικού προσωπικού ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων για την κάλυψη αναγκών στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας Δήμου Ιθάκης.  

 

2.     Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για κατάρτιση νέων συμβάσεων για την απασχόληση προσωπικού σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017. (Εισήγ : Δήμαρχος)

 

3.     Περί πληρωμής συμβασιούχων Ι.Δ.Ο.Χ. Δήμου Ιθάκης που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017. (Εισήγ : Δήμαρχος)

 

Ο λόγος για το κατεπείγον των ανωτέρω θεμάτων είναι η ανάγκη άμεσης κάλυψης των θέσεων στην καθαριότητα µε µόνιµες προσλήψεις, δεδοµένης τόσο της εξαιρετικής σηµασίας που έχει για το κοινωνικό σύνολο , όσο και του επείγοντος χαρακτήρα της κάλυψης των αναγκών αυτών για λόγους δηµόσιας υγείας.

 

Κοινοποίηση:

                    

  1.  

Βουλευτή Ν. Κεφ/νίας. κ. Αφροδίτη Θεοπεφτάτου - ΑΘΗΝΑ

  1.  

Αντιπ/ρχη Π.Ε.Κεφ/νίας κ. Παναγή Δρακουλόγκωνα - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

  1.  

Έπαρχο Ιθάκης κ. Σπυρίδωνα Τσιντήλα – ΙΘΑΚΗ.

  1.  

Παρέδρους και εκπροσώπους  Τοπικών Κοινοτήτων.

  1.  

Τοπικές κομματικές οργανώσεις.

     

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

                 ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ