ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 13 / 07 / 2017

Ημ/νία δημοσιεύσης : 07 Jul 2017

                                                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Τ.Κ.:283 00 Ιθάκη

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ. : 26740 23920, Φαξ : 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

 

                                         ΙΘΑΚΗ,  07-7-2017

                                         Αρ. Πρωτ.: 4934

 

 

 

 

 

                                         ΠΡΟΣ:

        Τα μέλη της Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σας προσκαλούμε στην 21η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης που θα διεξαχθεί στο κτίριο του Διοικητηρίου την 13η του μηνός Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1.   Έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση (ψήφιση) των σχετικών πιστώσεων που αφορούν την ανάθεση προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης έτους 2017. (Εισηγ  : Τμήμα Προμηθειών)

 

2.   Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών (Εισήγ: Ταμιακή Υπηρεσία)

 

3.   Έγκριση Έκδοσης Ενταλμάτων Προπληρωμής για την αντιμετώπιση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης για την Χορήγηση Μιας Νέας Παροχής Ισχύος για την σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης του Ακινήτου/εγκατάστασης της  Παιδικής Χαράς - περιοχή Μητρόπολη (Εισηγ  : Οικονομική Υπηρεσία)

 

4.   Λήψη απόφασης για ολική ανάκληση δεσμεύσεων. (Εισηγ  : Οικονομική Υπηρεσία)

 

 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  Ο.Ε.

 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ