ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ»

Ημ/νία δημοσιεύσης : 19 Jul 2017