ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ OIK. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 2-8-2017

Ημ/νία δημοσιεύσης : 01 Aug 2017

                                                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Τ.Κ.:283 00 Ιθάκη

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ. : 26740 23920, Φαξ : 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

 

 

                                         ΙΘΑΚΗ,  01-8-2017

                                         Αρ. Πρωτ.: 5483

 

 

 

 

 

                                         ΠΡΟΣ:

        Τα μέλη της Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23ης  - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σας προσκαλούμε στην 23η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης που θα διεξαχθεί στο κτίριο του Διοικητηρίου στις 2 Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

 

 

Αποδοχή παραχώρησης χρήσης οχήµατος του Δήμου Αμαρουσίου, τύπου απορριµµατοφόρου (μύλος) με αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΟ 6345 και μέχρι 30-9-2017 για την κάλυψη αναγκών της θερινής περιόδου. (Εισηγ  : Πρόεδρος)

 

 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  Ο.Ε.

 

 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ