ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 8-8-2017

Ημ/νία δημοσιεύσης : 03 Aug 2017

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ                                    

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Τ.Κ.: 283 00

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ : 26740 23920, Φαξ: 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

 

 

ΙΘΑΚΗ,  03-8-2017

Αρ. πρωτ. : 5561

 

 

 

                         

            

 

                    ΠΡΟΣ:

  - Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

  - Δήμαρχο Ιθάκης.

 

 

 

 

               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΗΣ  16ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  

     Καλείστε την Τρίτη 8 Αυγούστου 2017 και ώρα 18:30΄ να προσέλθετε στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, στην 16η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης  :

 

1.      Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής   παραλαβής του έργου <ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ> (Εισηγ: Τεχν.  Υπηρεσία)

 

2.      Έγκριση της αρ. 135/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα την εισηγητική έκθεση Β΄ τριμήνου του έτους 2017 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (Εισηγ: Οικονομική Επιτροπή)

 

3.      Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα λειτουργίας συσσιτίων για άπορους δημότες στο Δήμο μας. (Εισηγ: Γραφείο Προγραμματισμού)

 

4.      Έγκριση του Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου ΕΛΠΙΝΩΡ οικ. έτους 2016. (Εισηγ: Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΠΗΝΩΡ)

 

5.      Λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση χρήσης του πρώην γραφείου ΕΟΤ στο Λιμεναρχείο Ιθάκης για  χρήση ως  γραφείο εξυπ. κοινού. (Εισηγ: Δήμαρχος)

 

6.      Μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης οχημάτων για τις ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας  Σταυρού του Δήμου Ιθάκης. (Εισηγ: Υπηρ. Εσόδων)

 

7.      Έγκριση της διοργάνωσης του ΙΓ΄ Διεθνούς Συνεδρίου για την ΟΔΥΣΣΕΙΑ στην Ιθάκη, καθώς και των δαπανών και της διάθεσης πίστωσης.(Εισηγ: Δήμαρχος)             

                                  

                                  Κοινοποίηση:

 

  1.  

Βουλευτή Ν. Κεφ/νίας. κ. Αφροδίτη Θεοπεφτάτου - ΑΘΗΝΑ

  1.  

Αντιπ/ρχη Π.Ε.Κεφ/νίας κ. Παναγή Δρακουλόγκωνα - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

  1.  

Έπαρχο Ιθάκης κ. Σπυρίδωνα Τσιντήλα – ΙΘΑΚΗ.

  1.  

Παρέδρους και εκπροσώπους  Τοπικών Κοινοτήτων.

  1.  

Τοπικές κομματικές οργανώσεις.

 

                                                                                     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

                                         ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ