ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 04/09/2017

Ημ/νία δημοσιεύσης : 31 Aug 2017

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ                                    

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Τ.Κ.: 283 00

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ : 26740 23920, Φαξ: 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

 

 

ΙΘΑΚΗ,  31-8-2017

Αρ. πρωτ. : 6081

 

 

 

                         

            

 

                    ΠΡΟΣ:

  - Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

  - Δήμαρχο Ιθάκης.

 

 

 

 

               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΗΣ  18ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  

     Καλείστε την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 18:30΄ να προσέλθετε στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, στην 18η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης  :

 

Α.       ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

Β.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΡΑΤΣΟΥ

 

1.       Περί καταχώρισης στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο Ιθάκης της αποδοχής της παραχώρησης άνευ ανταλλάγματος, στο Δήμο Ιθάκης της κυριότητος του δημόσιου ακινήτου με ΑΒΚ 20 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής της Περιφερειακής  Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με τα συστατικά και τα παραρτήματά του (Πρώην Ειρηνοδικείο),για πολιτιστικούς σκοπούς – στέγαση του Οδυσσειακού Κέντρου του Δήμου. (Εισηγ: Δήμαρχος)

 

2.      Αιτήσεις επέκτασης δικτύου φωτισμού (ΦΟΠ) – έγκριση εξόφλησης. (Εισηγ: Τεχν.  Υπηρεσία)

 

3.      Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Εργασιών / Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών. (Εισηγ: Οικονομική Υπηρεσία)

 

4.      Έγκριση της αρ. 150/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. (Εισηγ: Οικονομική Υπηρεσία)

 

5.      Λήψη απόφασης για τις κατηγορίες Δημοτών που δικαιούνται μείωση η απαλλαγή από τα ανταποδοτικά τέλη στην κύρια κατοικία τους καθώς και καθορισμός των απαραίτητων δικαιολογητικών. (Εισηγ: Υπηρ. Εσόδων)

 

                                   Κοινοποίηση:

 

  1.  

Βουλευτή Ν. Κεφ/νίας. κ. Αφροδίτη Θεοπεφτάτου - ΑΘΗΝΑ

  1.  

Αντιπ/ρχη Π.Ε.Κεφ/νίας κ. Παναγή Δρακουλόγκωνα - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

  1.  

Έπαρχο Ιθάκης κ. Σπυρίδωνα Τσιντήλα – ΙΘΑΚΗ.

  1.  

Παρέδρους και εκπροσώπους  Τοπικών Κοινοτήτων.

  1.  

Τοπικές κομματικές οργανώσεις.

 

 

                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

                                                                     ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ