ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Ημ/νία δημοσιεύσης : 02 Oct 2017

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ                                  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ   

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Τ.Κ.:283 00 Ιθάκη

 

 

ΙΘΑΚΗ,  2-10-2017

 

 

 

                              ΠΡΟΣ:

 

1) Δήμαρχο Ιθάκης Διονύσιο Γερ. Στανίτσα,  (Πρόεδρο).

2) Αντιδήμαρχο Γεράσιμο Λ.  Βερώνη.

3) Δημοτικό σύμβουλο  Α. Ε. Μαυροκέφαλο

4) Εκπρόσωπο Α.Τ. Ιθάκης.

5) Εκπρόσωπο Λιμεναρχείου Ιθάκης.

6) Εκπρόσωπο Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ιθάκης.

7) Τεχν/γο Δασοπονίας του Δασονομείου Ιθάκης κ. Τηλέμαχο Χάνο.

8) Δ/ντή Κέντρου Υγείας Ιθάκης κ. Παξινό Γεώργιο.

9) Υπάλληλο ΔΕΗ Ιθάκης .

10) Υπάλληλο ΟΤΕ Ιθάκης.

11) Υπαλλ. Τεχν.Υπηρεσίας Δήμου Ιθάκης κ. Μουζάκη Ιωάννη.

12) Υπάλληλο Υπ. Υδρευσης Β. Σιμήρη.

13) Υπάλληλο Υπ. Καθ/τας Σ. Μαρούλη.

 

 

 

 

 

 

           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΟΥ   ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ  ΤΟΠΙΚΟΥ      ΟΡΓΑΝΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΙΘΑΚΗΣ

 

    Καλείστε την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11:30 π.μ. να προσέλθετε στο Διοικητήριο του Δήμου Ιθάκης σε συνεδρίαση με θέμα :

 

«Μέτρα πολιτικής προστασίας χειμερινής περιόδου»

 

                                                             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  Σ.Τ.Ο.

 

 

         ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΙΘΑΚΗΣ