ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΆΡΑΞΟΥ

Ημ/νία δημοσιεύσης : 06 Oct 2017

                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 Από το  πρακτικό της  19ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης.

 

                                                                                     Πράξη  135η                                                 

Ιθάκη, σήμερα 27 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, παρόντος του Δημάρχου κ. Διονυσίου Γερ. Στανίτσα, με την αρ. 6621/22-9-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Στέφανου Φιαμπόλη, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 64 & 67 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, εφόσον ήταν παρόντα από τα 17 μέλη του, τα 13 :

 

       

                                             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

         

                           ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.       

ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Πρόεδρος)

ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ ΡΙΓΟΣ

2.      

ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3.      

ΟΜΗΡΟΣ ΟΔ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (αποχ. μετά  το 6ο θέμα εκτός ημερ. διάταξης)

(προσήλθε κατά το 5ο θέμα εκτός ημερ. διάταξης)

4.      

ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ

5.      

ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΛΙΒΙΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

6.      

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

 

7.      

ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  (αν και νομίμως προσκληθέντες)

8.      

ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ Ε. ΑΓΓΕΛΟΣ

 

9.      

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ (αποχ. μετά  το 2ο θέμα ημερ. διάταξης)

 

10.   

ΜΠΟΥΑΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

11.   

ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

12.   

ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

 

13.   

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ

 

 

        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης (Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΆΡΑΞΟΥ) και αφού το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα για το κατεπείγον του θέματος , δίνει τον λόγο στον επικεφαλής του Δημοτικού Συνδυασμού ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ κ. Επαμ. Μαυροκέφαλο που εισηγείται το ακόλουθο ψήφισμα :

 

      « Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιθάκης στη συνεδρίαση της 27ης Σεπτεμβρίου συζήτησε το θέμα των καταγγελιών που αφορά στη μεταφορά και εγκατάσταση πυρηνικών όπλων, από το Ιντσιρλίκ της Τουρκίας στη βάση του Αράξου. Μετά από συζήτηση ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία  το παρακάτω κείμενο πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωσης που θα σταλεί προς δημοσίευση στα ΜΜΕ:

 

     «  Πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε, και μέχρι τώρα δεν έχει διαψευστεί από την κυβέρνηση, ότι προωθείται εγκατάσταση πυρηνικών στη βάση του Αραξου.

      Θυμίζουμε ότι στη βάση του Αραξου είχαν αποθηκευτεί πυρηνικές κεφαλές του ΝΑΤΟ από το 1962.      Αυτές απομακρύνθηκαν το 2001 και με τους αγώνες του λαού μας.

       Η συγκεκριμένη βάση είναι σταθερά ενταγμένη στους ΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς και έχει χρησιμοποιηθεί τα τελευταία χρόνια για μετασταθμεύσεις και εφοδιασμό πολεμικών αεροσκαφών σε ΝΑΤΟικές επιδρομές σε άλλες χώρες. Τώρα φαίνεται ότι ανοίγει νέος σχεδιασμός χρησιμοποίησής της με πυρηνικά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη χώρα και τους λαούς της περιοχή μας.

      Ανησυχούμε, λοιπόν, γιατί οι γενικότερες εξελίξεις είναι επικίνδυνες και απειλούν την ασφάλεια και τη ζωή του λαού.

      Ενδεικτικά αναφέρουμε τη νέα συμφωνία που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ έκανε με τις ΗΠΑ (ΦΕΚ 125 ΤΑ/29-8- 2017) για επέκταση της βάσης της Σούδας. Τη συμμετοχή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στις αποστολές του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις στη χώρα μας καλά κρατούν και εμπλέκουν τη χώρα μας και το λαό στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς.

Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για ό,τι καταγγέλλεται και αφορά την εγκατάσταση πυρηνικών στον Αραξο.

     Καλούμε την κυβέρνηση να απαντήσει δημόσια εάν έχουν ισχύ αυτοί οι ΝΑΤΟικοί σχεδιασμοί στην περιοχή. Απαιτούμε να τους σταματήσει.

      Με βάση τη σημερινή μας απόφαση, παίρνουμε αντίστοιχες πρωτοβουλίες με τους δήμους της περιοχής, ενάντια στην εγκατάσταση πυρηνικών στη χώρα μας και στη βάση του Αραξου» »

 

     Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης :

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κ α τ ά    π λ ε ι ο ψ η φ ί α

 

     Εγκρίνει ως έχει το ανωτέρω ψήφισμα διαμαρτυρίας ενάντια στην πρόθεση της Κυβέρνησης για  εγκατάσταση πυρηνικών στη χώρα μας και ειδικότερα στη βάση του Άραξου.

 

    Μειοψηφούν οι κ.κ. Γ. Βερώνης, Π. Δόριζας και Α. Τύπας.

 

    Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:

 

    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

   ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                       ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ