ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 10 - 10 - 2017

Ημ/νία δημοσιεύσης : 06 Oct 2017

                                                   

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Τ.Κ.:283 00 Ιθάκη

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης.

Τηλ. : 26740 23920, Φαξ : 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

 

             ΙΘΑΚΗ,  06-10-2017

             Αρ. Πρωτ.: 6909

 

 

 

 

 

                                         ΠΡΟΣ:

        Τα μέλη της Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 30ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σας προσκαλούμε στην 30η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης που θα διεξαχθεί στο κτίριο του Διοικητηρίου στις 10 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1.      Έγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια συσσιτίων για τους άπορους δημότες του Δήμου Ιθάκης έτους 2017. (Εισ  : Τμήμα Προμηθειών)

 

2.      Έγκριση ή μη Πρακτικού ΙΙ (β΄ απόσπασμα) Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου : Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Νοτίου Ιθάκης. (Εισ: Επιτροπή Διαγωνισμού)

 

3.      Έγκριση ή μη Πρακτικού Επιτροπής ΙΙ Διαγωνισμού του έργου : Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων Δήμου Ιθάκης. (Εισ: Επιτροπή Διαγωνισμού)

 

4.      Αποδοχή σύμβασης χρησιδανείου μεταξύ του Δήμου Ιθάκης και του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σταυρού Ιθάκης» για την χρήση ακινήτου που ανήκει  στο ανωτέρω ΝΠΔΔ, ως παιδικής χαράς για τις ανάγκες της Βορείου Ιθάκης. (Εισ : Πρόεδρος)

 

5.      Έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση (ψήφιση) των σχετικών πιστώσεων που αφορούν την ανάθεση προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης έτους 2017. (Εισ  : Τμήμα Προμηθειών)

 

6.      Έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση (ψήφιση) των σχετικών πιστώσεων που αφορούν την ανάθεση έργων για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης έτους 2017. (Εισ  : Τμήμα Προμηθειών)

 

7.      Έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση (ψήφιση) των σχετικών πιστώσεων που αφορούν την ανάθεση υπηρεσιών για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης έτους 2017. (Εισ  : Τμήμα Προμηθειών)

 

8.      Λήψη απόφασης για χορήγηση στον υπόλογο υπάλληλο του Δήμου, παράτασης στην απόδοση λογαριασμού ΧΕΠ 0082Α/2017 συνολικού ποσού 11.273,85 € για επεκτάσεις Δικτύου ΦΟΠ και επαύξηση ισχύος 8KVA Σε 35 KVA , στο παρκινγκ της Τ.Κ Κιονίου Δήμου Ιθάκης. (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία)

 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  Ο.Ε.

 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ