ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ ΙΘΑΚΗΣ

Ημ/νία δημοσιεύσης : 01 Nov 2017