ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Ημ/νία δημοσιεύσης : 02 Nov 2017

    Στο δρόμο αποκατάστασης της λειτουργίας της, βρίσκεται η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιθάκης μετά την έγκριση των προσλήψεων που έχει ζητήσει πριν από δύο χρόνια και προσπαθεί να εξασφαλίσει ο Δήμος.

 

   Ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΣ έχουν εγκρίνει την πρόσληψη Αρχιτέκτονα Μηχανικού και Τοπογράφου Μηχανικού και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την ολοκλήρωσή της.