ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 06/11/2017

Ημ/νία δημοσιεύσης : 02 Nov 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ                                    

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Τ.Κ.: 283 00

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ : 26740 23920, Φαξ: 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

 

 

ΙΘΑΚΗ,  2-11-2017

Αρ. πρωτ. 7658

 

 

 

                         

            

 

                    ΠΡΟΣ:

  - Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

  - Δήμαρχο Ιθάκης.

 

 

 

 

             

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΗΣ  21ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  

     Καλείστε στις 6 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30΄ να προσέλθετε στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, στην 21η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης  :

 

Α.       ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

Β.       ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.      Έγκριση σύμβασης χρησιδανείου μεταξύ του Δήμου Ιθάκης και του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σταυρού Ιθάκης» για την χρήση ακινήτου που ανήκει  στο ανωτέρω ΝΠΔΔ, για την εγκατάσταση παιδικής χαράς για τις ανάγκες της Βορείου Ιθάκης. (Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή)

 

2.      Λήψη απόφασης για την ένταξη   του Δημοτικού Σταδίου  (Βαθύ)    της Δημοτικής  Kοινότητας Ιθάκης ,  καθώς και   του Δημοτικού    Σταδίου   (Σταυρός)    της Τοπικής Κοινότητας   Σταυρού   στην Ομάδα Β1: Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 5.000 θεατές, όπου διεξάγονται τοπικοί ή ερασιτεχνικοί αγώνες. (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία)

 

3.      Εισήγηση για  Χαρακτηρισμό οδού ως  προϋπάρχουσας του 1923  στη Δημοτική  Κοινότητα Ιθάκης. (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία)

 

4.      Έγκριση της αρ. 186/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία)

 

5.      Έγκριση της υπ’αρ. 30/2017 πράξης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. <Ο ΕΛΠΙΝΩΡ> (Εισήγηση: Πρόεδρος ΝΠΔΔ)

 

6.      Απόφαση περί ορισμού ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις του 2017 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιθάκης. (Εισήγηση: Πρόεδρος ΝΠΔΔ)

 

7.      Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής   παραλαβής των έργων: α)  <ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ  ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ>  β) <ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥ- ΚΙΟΝΙΟΥ> και γ) < ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΚΤΙΡΙΟΥ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -  ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ  ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ   ΑΠΕ > (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία)

 

8.      Παράταση της αρχικής προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Ιθάκης με τον Ο.Α.Ε.Δ. για την λειτουργία Γραφείου  ανταποκριτή του για την Ιθάκη,  για το έτος 2018. (Εισήγηση: Δήμαρχος)

 

                                   Κοινοποίηση:

 

  1.  

Βουλευτή Ν. Κεφ/νίας. κ. Αφροδίτη Θεοπεφτάτου - ΑΘΗΝΑ

  1.  

Αντιπ/ρχη Π.Ε.Κεφ/νίας κ. Παναγή Δρακουλόγκωνα - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

  1.  

Έπαρχο Ιθάκης κ. Σπυρίδωνα Τσιντήλα – ΙΘΑΚΗ.

  1.  

Παρέδρους και εκπροσώπους  Τοπικών Κοινοτήτων.

  1.  

Τοπικές κομματικές οργανώσεις.

 

 

                                                             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

                     ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ