ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-11-2017 - ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

Ημ/νία δημοσιεύσης : 10 Nov 2017

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ                                    

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Τ.Κ.: 283 00

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ : 26740 23920, Φαξ: 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

 

ΙΘΑΚΗ,  10-11-2016

Αρ. πρωτ.: 7928

 

 

                          

            

 

                    ΠΡΟΣ:

  - Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

  - Δήμαρχο Ιθάκης.

 

 

 

 

 

 

 

               

          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΤΗΣ   22ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

         ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

   Καλείστε την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 17.30΄, να προσέλθετε στην αίθουσα του ΚΑΠΗ του Δήμου Ιθάκης στην 22η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 

1.      Έγκριση απολογισμού - ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως Δήμου Ιθάκης οικ. έτους 2016 (Εισηγ: Οικονομική Επιτροπή)

 

2.      Έγκριση ανταποδοτικών τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού οικονομικού έτους 2018 (Εισηγ: Οικονομική Επιτροπή)

 

3.       Έγκριση ανταποδοτικών τελών ύδρευσης – αποχέτευσης – άρδευσης  οικονομικού έτους 2018 (Εισηγ: Οικονομική Επιτροπή)

 

4.     Έγκριση Τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων Δ. Ιθάκης οικονομικού έτους 2018.  (Εισηγ: Εκτελεστική Επιτροπή)

 

5.      Έγκριση της αρ. 66/2017 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιθάκης: Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΔΚΕΙ 2017.

(Εισηγ: Πρόεδρος ΔΚΕΙ)

 

 

 

Κοινοποίηση:

                    

  1.  

Βουλευτή Ν. Κεφ/νίας. κ. Αφροδίτη Θεοπεφτάτου - ΑΘΗΝΑ

  1.  

Αντιπ/ρχη Π.Ε.Κεφ/νίας κ. Παναγή Δρακουλόγκωνα - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

  1.  

Έπαρχο Ιθάκης κ. Σπυρίδωνα Τσιντήλα – ΙΘΑΚΗ.

  1.  

Παρέδρους και εκπροσώπους  Τοπικών Κοινοτήτων.

  1.  

Τοπικές κομματικές οργανώσεις.

 

                                                                                 

 

                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ

 


 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ                                    

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Τ.Κ.: 283 00

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ : 26740 23920, Φαξ: 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

 

ΙΘΑΚΗ, 10-11-2017

Αρ. πρωτ.: 7929

 

 

                          

            

 

                    ΠΡΟΣ:

  - Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

  - Δήμαρχο Ιθάκης.

 

 

 

 

 

 

 

               

          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΤΗΣ   23ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

         ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

   Καλείστε την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 19.00΄, να προσέλθετε στην αίθουσα του ΚΑΠΗ του Δήμου Ιθάκης στην 23η ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 

1.     Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία) Δήμου Ιθάκης καθώς και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία) του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιθάκης  ΕΛΠΙΝΩΡ καθώς και αυτού του Ν.Π.Ι.Δ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιθάκης, οικονομικού έτους 2018. (Εισηγ: Οικονομική Επιτροπή).

 

2.     Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων Δήμου Ιθάκης έτους 2018 και αποδοχή επιχορήγησης 300.000,00 € από λειψυδρία (143/2017 απόφαση ΔΣ)

 (Εισηγ: Οικονομική Υπηρεσία).

 

 

Κοινοποίηση:

                    

  1.  

Βουλευτή Ν. Κεφ/νίας. κ. Αφροδίτη Θεοπεφτάτου - ΑΘΗΝΑ

  1.  

Αντιπ/ρχη Π.Ε.Κεφ/νίας κ. Παναγή Δρακουλόγκωνα - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

  1.  

Έπαρχο Ιθάκης κ. Σπυρίδωνα Τσιντήλα – ΙΘΑΚΗ.

  1.  

Παρέδρους και εκπροσώπους  Τοπικών Κοινοτήτων.

  1.  

Τοπικές κομματικές οργανώσεις.

 

                                                                         

 

                                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

  ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ