ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 1 /12 / 2017

Ημ/νία δημοσιεύσης : 27 Nov 2017

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ                                    

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Τ.Κ.: 283 00

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ : 26740 23920, Φαξ: 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

 

 

ΙΘΑΚΗ,  27-11-2017

Αρ. πρωτ. 8213

 

 

 

                         

            

 

                    ΠΡΟΣ:

  - Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

  - Δήμαρχο Ιθάκης.

 

 

 

 

               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΗΣ  24ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  

     Καλείστε την 1η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30΄ να προσέλθετε στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, στην 24η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης  :

 

1.      Έγκριση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ. <Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ιθάκης> οικ. έτους 2018. (Εισηγ: Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Κ.Ε.Ι.)

 

2.      Έγκριση του  Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιθάκης  ΕΛΠΙΝΩΡ περί ψήφισης του και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία) οικ. έτους 2018. (Εισηγ: Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΛΠΙΝΩΡΑ)

 

3.      Έγκριση διαδικασίας ορισμού Τοπογράφου Μηχανικού για την ανάθεση του έργου έρευνας της κοινής περιουσίας της Κοινότητας Πλατρειθιά & Κιονίου Δήμου Ιθάκης. (Εισηγ:  Δήμαρχος )

 

4.      Χωροθέτηση Παιδικής Χαράς στην Τοπική Κοινότητα Σταυρού Ιθάκης. (Εισήγηση : Δήμαρχος )

 

5.      Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (Εισήγηση : Οικονομική Υπηρεσία)

 

                                   Κοινοποίηση:

 

  1.  

Βουλευτή Ν. Κεφ/νίας. κ. Αφροδίτη Θεοπεφτάτου - ΑΘΗΝΑ

  1.  

Αντιπ/ρχη Π.Ε.Κεφ/νίας κ. Παναγή Δρακουλόγκωνα - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

  1.  

Έπαρχο Ιθάκης κ. Σπυρίδωνα Τσιντήλα – ΙΘΑΚΗ.

  1.  

Παρέδρους και εκπροσώπους  Τοπικών Κοινοτήτων.

  1.  

Τοπικές κομματικές οργανώσεις.

 

                                                             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

                      ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ