ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 28 - 12 - 2017

Ημ/νία δημοσιεύσης : 22 Dec 2017

                                                   

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Τ.Κ.:283 00 Ιθάκη

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης.

Τηλ. : 26740 23920, Φαξ : 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

 

          ΙΘΑΚΗ,  22-12-2017

         Αρ. Πρωτ.: 8816

 

 

 

 

 

                                         ΠΡΟΣ:

        Τα μέλη της Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 36ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σας προσκαλούμε στην 36η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης που θα διεξαχθεί στο κτίριο του Διοικητηρίου στις 28 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1.         Έγκριση αποδέσμευσης – ανατροπής απλήρωτων δεσμευμένων πιστώσεων Δήμου Ιθάκης οικ.   έτους 2017.  (Εισηγ: Οικονομική Υπηρεσία)

 

2.         Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ύδρευσης.  (Εισηγ: Τριμελής Επιτροπή Υδρευσης)

 

3.         Έγκριση συνεχιζόμενων συμβάσεων για το οικ. έτος 2018 του Δήμου Ιθάκης. (Εισηγ: Οικονομική Υπηρεσία)

 

4.         Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. (Εισηγ: Οικονομική Υπηρεσία)

 

 

 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  Ο.Ε.

 

 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ