ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 30 - 12 - 2017

Ημ/νία δημοσιεύσης : 22 Dec 2017

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ                                    

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Τ.Κ.: 283 00

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ : 26740 23920, Φαξ: 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

 

 

ΙΘΑΚΗ,  22-12-2017

Αρ. πρωτ. 8817

 

 

 

                         

            

 

                    ΠΡΟΣ:

  - Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

  - Δήμαρχο Ιθάκης.

 

 

 

 

               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΗΣ  26ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  

          Καλείστε την 30η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 17:30΄ να προσέλθετε στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, στην 26η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με τo παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης  :

 

1.      Έγκριση αποδέσμευσης – ανατροπής απλήρωτων δεσμευμένων πιστώσεων Δήμου Ιθάκης οικ. έτους 2017. (ΕΙΣΗΓ :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

 

2.      Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (ΕΙΣΗΓ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

 

3.      Έγκριση συνεχιζόμενων συμβάσεων για το οικ. έτος 2018 του Δήμου Ιθάκης. (ΕΙΣΗΓ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

 

                                   Κοινοποίηση:

 

  1.  

Βουλευτή Ν. Κεφ/νίας. κ. Αφροδίτη Θεοπεφτάτου - ΑΘΗΝΑ

  1.  

Αντιπ/ρχη Π.Ε.Κεφ/νίας κ. Παναγή Δρακουλόγκωνα - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

  1.  

Έπαρχο Ιθάκης κ. Σπυρίδωνα Τσιντήλα – ΙΘΑΚΗ.

  1.  

Παρέδρους και εκπροσώπους  Τοπικών Κοινοτήτων.

  1.  

Τοπικές κομματικές οργανώσεις.

 

 

                                                             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

                      ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ