ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 15 - 1 - 2018

Ημ/νία δημοσιεύσης : 08 Jan 2018

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ                                    

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Τ.Κ.: 283 00

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ : 26740 23920, Φαξ: 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

 

 

ΙΘΑΚΗ,  8-1-2018

Αρ. πρωτ. : 93

 

 

                         

            

 

                    ΠΡΟΣ:

  - Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

  - Δήμαρχο Ιθάκης.

 

 

 

 

               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΤΗΣ 1ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  

     

    Καλείστε την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 17:30΄ να προσέλθετε στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, στην 1η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης  :

 

1.     Λήψη απόφασης σχετικά με έγγραφο του Συλλόγου Επαγγελματιών Ψαράδων Ιθάκης «Ο Τηλέμαχος» προς τον κ. Λιμενάρχη Ιθάκης. (Εισήγ: Δήμαρχος)

 

2.     Λήψη απόφασης για την χωροταξική μελέτη που εκπονεί η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. (Εισηγ. Ε. Γεωργανά)

 

3.     Έγκριση της αρ. 225/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών (Εισήγ : Οικον. Επιτροπή)

 

4.     Καθιέρωση εξαιρέσεων από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και του συνεχούς ωραρίου υπηρεσιών του Δήμου μας καθώς και την καθιέρωση 24ωρης ή 12ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες  καθ΄ όλο το έτος 2018  υπηρεσιών του Δήμου Ιθάκης. (Εισήγηση: Γραφείο Προγραμματισμού)

 

5.     Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιθάκης. (Εισήγηση: Π.Δόριζας)

 

6.     Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή κατάρτισης των μητρώων αρρένων του Δήμου Ιθάκης για το έτος 2018. (Εισηγ: Πρόεδρος ΔΣ)

 

7.     Ορισμός μελών και γραμματέα στην επιτροπή φορολογικών αμφισβητήσεων για το έτος 2018. (Εισηγ: Πρόεδρος ΔΣ)

 

8.     Σύσταση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής αυτοκίνητων για το έτος 2018. (Εισηγ: Πρόεδρος ΔΣ)

 

9.     Συγκρότηση των επιτροπών, για την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών, για το έτος 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016. (Εισηγ: Γραφείο Προγραμματισμού)

 

10.  Συγκρότηση της επιτροπής των άρθ. 7 & 9 του Π.Δ. 270/81 για την εκτίμηση ακινήτων για το έτος 2018. (Εισηγ: Πρόεδρος ΔΣ)

 

11.  Συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών του άρθ. 1 του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2018. (Εισηγ: Πρόεδρος ΔΣ)

 

12.  Συμπλήρωση της αρ. 155/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα <Έγκριση απαλλαγών και μειώσεων των δημοτικών ανταποδοτικών τελών εντός των ορίων του Δήμου Ιθάκης.>

 

13.  Εισηγητική Έκθεση για την ανάγκη ανάθεσης εργασιών καθαρισμού κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων σε ιδιώτες. (Εισήγηση: Γραφείο Προγραμματισμού)

 

 

Κοινοποίηση:

 

                   

  1.  

Βουλευτή Ν. Κεφ/νίας. κ. Αφροδίτη Θεοπεφτάτου - ΑΘΗΝΑ

  1.  

Αντιπ/ρχη Π.Ε.Κεφ/νίας κ. Παναγή Δρακουλόγκωνα - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

  1.  

Έπαρχο Ιθάκης κ. Σπυρίδωνα Τσιντήλα – ΙΘΑΚΗ.

  1.  

Παρέδρους και εκπροσώπους  Τοπικών Κοινοτήτων.

  1.  

Τοπικές κομματικές οργανώσεις.

  1.  

Λιμενάρχη Ιθάκης

  1.  

Πρόεδρο Συλλόγου Επαγγελματιών Ψαράδων Ιθάκης «Ο Τηλέμαχος»