ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2018

Ημ/νία δημοσιεύσης : 30 Jan 2018

Ανακοινώνεται ότι έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων για το έτος 2018 προκειμένου να εκδοθούν οι αντίστοιχες άδειες χρήσης κ είναι μόνο μέχρι 30/03/2018.


Τονίζεται ότι η χρήση Κοινόχρηστου Χώρου πριν την έκδοση της Άδειας θεωρείται αυθαίρετη. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν. 4257/2014.


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι καταστηματάρχες να υποβάλλουν αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά στο τμήμα αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Ιθάκης.


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:


1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
3. Δημοτική Ενημερότητα μη χρέους  προς τον Δήμο Ιθάκης.
4. Κάτοψη στην οποία να αποτυπώνεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, το πλάτος του πεζοδρομίου και ο αιτούμενος χώρος.


Οι αιτήσεις θα γίνονται μέχρι 30 Μαρτίου 2018 στον Δήμο Ιθάκης.

Υπεύθυνοι υπάλληλοι :
Βλασσόπουλος Ιωάννης και Θωμά Ιωάννα τηλ: 26740 32795    

                                                    
                                             Ο Αντιδήμαρχος
                                    Γεράσιμος Λ.Βερώνης