ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Ημ/νία δημοσιεύσης : 02 Feb 2018

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη υπ'αριθμον 3Κ/2018 του A.Σ.Ε.Π που αφορά και τον Δήμο Ιθάκης για τις θέσεις: 2 οδηγών και 2 εργατών καθαριότητας.


Πληροφορίες στον Α.Σ.Ε.Π