15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2015: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ημ/νία δημοσιεύσης : 20 Oct 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                               Ιθάκη   11-5-2015             

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΙΘΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΟ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟ         

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

15ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2015

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

  04-5-2015

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  08-5-2015

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

  2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΛΗΦΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

  2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΛΗΦΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

  3

 

α/α

ΘΕΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1.       

ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εισηγητική έκθεση πρώτου τριμήνου του έτους 2015 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

79/2015

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η υπηρεσιακή εισήγηση.

2.       

ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.

80/2015

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η υπηρεσιακή εισήγηση.

3.       

ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση της αρ. 3/2015 απόφασης της

 Οικονομικής Επιτροπής.

81/2015

Εγκρίνεται ομόφωνα η υπηρεσιακή εισήγηση.

4.       

Έγκριση προδιαγραφών για τη ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΑΝΤΟΛΙΝΑΤΑΣ «ΜΠΑΤΙΣΤΗΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ»

82/2015

Εγκρίνεται  κατά πλειοψηφία η υπηρεσιακή εισήγηση.

5.       

Περί έγκρισης δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή ταχυδρομικών τελών.

83/2015

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η υπηρεσιακή εισήγηση.